Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Yapılandırılmalı?

Michael Porter, internetin ve dijital çağın, stratejinin önemini artırdığını düşünürken, işletmelerin dikkatli olmasını ve işletmelerin stratejilerini geliştirirken nereye odaklanmaları gerektiğine vurgu yaptı. Dijital medyanın ve teknolojinin kullanımındaki artışın rekabetçi bir üstünlük yaratmayı ve sürdürmeyi daha zor hale getireceğini düşündü ve ayırt edici bir stratejik konumu sağlamaya yardımcı olacak altı prensip önerdi:

  1. Gerçek ekonomik değerler üzerine temellenmiş doğru bir hedefle işe başlayın.
  2. Eşsiz ama daha önemlisi sunulabilir bir değer önermesi tanımlayın.
  3. Bir şeyleri farklı yap; ayırt edici bir değer zinciri yaratın.
  4. Rakipleri geçmek için bir işletmenin faaliyetlerine uyarlamak için ödün vermeye hazır olun.
  5. İşletmenin ne yaptığı, nerede olmak istediği ve uygun kaynaklar arasında bir uyum oluşturun.
  6. Devamlılığı sağlayın. Planlama kararları esas amaçlar tarafından ortaya atılan ayırt edici konumu takip eder.

Bütün bunlar dijital pazarlama stratejisinin esasları olmaya devam ediyor. Michael Porter, yakın zamanda, artmış olan veri süreci gücü ve neredeyse evrensel olan bağlantı rekabeti şiddetlendirdikçe yenilikçi teknolojilerin işletmeleri “hangi işin içindeyim?” sorusunu sormaya zorladığını belirtiyor.

Bir strateji süreci modeli, strateji geliştirme ve uygulamanın tüm önemli eylemlerin dahil edildiğini garanti etmek için takip edilecek mantıksal bir dizi taslak sağlar. Pazarlama bağlamında ise bu strateji geliştirme ve uygulama etkinlikleri bir pazarlama planı vasıtasıyla eşgüdümlü olarak ilerler ve bu planı yaratma süreci de pazarlama planlaması olarak bilinir.

McDonald, pazarlama planlamasını basitçe şöyle tanımlar:

Pazarlama kaynaklarının, pazarlama hedeflerine ulaşmak için planlı şekilde uygulamaya konulması… Pazarlama planlaması, basitçe bir mantıksal dizi ve pazarlama hedeflerini belirlemeye yarayan bir dizi faaliyet ile bu hedeflere ulaşma planlarının oluşturulmasıdır.

Büyük işletmelerde genellikle dijital dönüşüm planı olarak biline stratejik pazarlama planının aşağıdaki dört noktaya önem vermesi gerektiği açıktır:

  1. Çevrimiçi deneyim ve ürünler için olan müşteri talebini etkileyecek makro çevre ve mikro çevredeki rekabetçi güçlerin değişiminin belirlenmesi.
  2. Satın alma süreçlerinin parçası olarak çevrimiçi hizmetleri kullanan müşteriler için değer tekliflerini geliştirmek.
  3. Bu değer tekliflerini müşteri deneyimi olarak tedarik etmek için teknoloji altyapısının ve bilgi mimarisinin tanımı.
  4. Yapı, kabiliyet ve sistemler ile süreçlerin de dahil olduğu pazarlama faaliyetlerinin yönetimindeki değişiklikler.