Dijital Pazarlama İçin Amaçları ve Hedefleri Belirleme

Her bir pazarlama stratejisi açıkça belirlenmiş işletme hedefleri üzerine temellendirilmelidir. Ancak dijital pazarlamanın diğer iş ve pazarlama hedeflerinden ayrı olarak yönetilmesi yönünde bir eğilim bulunmaktadır. Birçok örgüt internetle ilgili stratejiler geliştirmiş olsa da amaç belirleme eksikliğine düşmüşlerdir. Çarpıtılmış pazar göstergelerine yanıt veren birçok işletme, ekonomik olarak sürdürülebilir olmayan “kontrolsüz deneyleme” yapmaktadır. Bu da birçok kurumsallaşmış işletme tarafından yapılan kötü yatırımlarda ve birçok “dot-dom” işletmelerinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Eğer amaçlarınızı ve hedeflerinizi birbiriyle yakın olarak tanımlamayacaksanız bunu nasıl yapmalısınız? Bu terimler arasındaki ilişkiyi gösteren açık tanımların yanında örnekler de kullanmalısınız. Dijital pazarlama söz konusu olduğunda, aşağıdaki gibi farklı türde performans hedefleri ve ölçümleri tanımlayabilirsiniz:

  1. Vizyon: Dijital pazarlamanın örgüte nasıl fayda sağlayacağının üst düzey ifadesidir.
  2. Amaçlar: İşletmenin dijital kanallardan nasıl faydalanabileceğini gösteren maksatlardır. Bunlar dijital pazarlamanın, artan satışlarda, kitlenizle iletişimde ve para kazanmada işletmenize nasıl yardımcı olabileceğini açıklar.
  3. Hedefler: Ticari gayelere açık bir yön veren SMART yöntemlerdir. Hedefler, dijital pazarlama için SMART ile seçilmiş gayelerdir.
  4. APG’ler: Anahtar performans göstergeleri (APG’ler), doğru yolda olduğunuzu kontrol etmek için kullanılır. APG’ler belli gayelere doğru gittiğinizden emin olmak amacıyla sizi takip eden özel metriklerdir. Bazen performans iticileri veya kritik başarı faktörleri (KBF) olarak da bilinirler.

Belirli hedefleri belirlemede bir başlangıç noktası olarak internetin avantajları aracılığıyla düşünmek faydalı olacaktır. Böylece bu faydalar hedeflere dönüştürülebilecektir. Finansal tasarruflar ile gelirleri belirlemek için somut faydaların ve hesaplaması daha zor olan finansal faydalar ile ücretler için soyut faydaların belirlenmesi önemlidir. Ancak örneğin müşteri hizmetleri kalitesi gibi soyut faydalar hala önemlidir.